Rekrutacja

Zgłoszenia do projektu będzie można dokonywać poprzez formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej projektu, drogą pocztową (tradycyjnie lub elektronicznie), w siedzibie biura projektu w Jaworznie, a także na spotkaniach z przedstawicielem regionalnym.

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

ul. Darwina 17, Jaworzno 43-603

czynne: pon. 8.00-20.00, wt.-pt. 8:00-16:00,

Osoba do kontaktu:

Marta Palka

tel. kom. +48 503 341 986

e-mail: tomaszskowronek@cargo.edu.pl

tel. +48 32 751 56 65

fax +48 32 751 73 55

Na dokumentację zgłoszeniową składają się:

- formularz rekrutacyjny uczestnika

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- zaświadczenie o zatrudnieniu (mianowaniu) i pełnieniu funkcji na stanowisku dyrektorskim

Udział uczestnika w projekcie rozpocznie się z chwilą podpisania przez niego umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.