Rekrutacja

Zgłoszenia do projektu  można dokonywać poprzez formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej projektu, drogą pocztową (tradycyjnie lub elektronicznie), w siedzibie biura projektu w Jaworznie, a także na spotkaniach z przedstawicielem regionalnym.

Szkolenia będą odbywać się w czterech grupach.
Wybrane miejscowości to:
CZĘSTOCHOWA
PSZCZYNA
RYBNIK
BIELSKO BIAŁA

Pierwszeństwo w rekrutacji do udziału w projekcie mają mężczyźni zatrudnieni na stanowiskach dyrektorskich oraz dyrektorzy, których szkoły znajdują się na terenach wiejskich.

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

ul. Darwina 17, Jaworzno 43-603

czynne: pon. 8.00-20.00, wt.-pt. 8:00-16:00,

Osoba do kontaktu:
Karolina Blecharz

tel. kom. +48 506 285 061

e-mail: karolinablecharz@cargo.edu.pl

tel. +48 32 413 88 48

fax +48 32 413 88 11

Na dokumentację zgłoszeniową składają się:

- formularz rekrutacyjny uczestnika

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- zaświadczenie o zatrudnieniu (mianowaniu) i pełnieniu funkcji na stanowisku dyrektorskim

Udział uczestnika w projekcie rozpocznie się z chwilą podpisania przez niego umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.